ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ
ΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗΣ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Δευτέρα 15 Μαρτίου. (Καθαρά Δευτέρα)
Το Μέγα Απόδειπνο ……...………………………...…………………….… 5:00 μ. μ.
Τρίτη 16 Μαρτίου.
Το Μέγα Απόδειπνο ……...…………………………………...………….… 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 17 Μαρτίου.
Η Ενάτη Ώρα, ο Εσπερινός και η
Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τιμίων Δώρων ..…………........…….. 6:30 μ. μ.
Πέμπτη 18 Μαρτίου.
Το Μέγα Απόδειπνο .…….……………………………………………….… 5:00 μ. μ.
Παρασκευή 19 Μαρτίου.
Το Μικρό Απόδειπνο και οι Α΄ Χαιρετισμοί ……..…………..…………… 6:30 μ. μ.
Σάββατο 20 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………...….…………………….... 7:30 - 9:00 π. μ.
Ο Εσπερινός …………………………………………………………………. 5:00 μ. μ.
Κυριακή 21 Μαρτίου. Α΄ Νηστειών, Της Ορθοδοξίας.
Ο Όρθρος, η Θ. Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου
και η Λιτάνευση των Ι. Εικόνων ……….……..……..…..………... 7:15 - 10:00 π. μ.
Δευτέρα 22 Μαρτίου.
Το Μέγα Απόδειπνο ……...………………………...…………………….… 5:00 μ. μ.
Τρίτη 23 Μαρτίου.
Το Μέγα Απόδειπνο ……...…………………………………...………..….… 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 24 Μαρτίου.
Ο Εσπερινός της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου …....…...….. 5:00 μ. μ.
Πέμπτη 25 Μαρτίου.
Ο Όρθρος, η Θ. Λειτουργία
και η Δοξολογία για την Εθνική Επέτειο …………………….....… 7:15 - 10:00 π. μ.
Παρασκευή 26 Μαρτίου.
Το Μικρό Απόδειπνο και οι Β΄ Χαιρετισμοί ……..…………....…………… 6:30 μ. μ.
Σάββατο 27 Μαρτίου.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία .....………………………….…....... 7:15 - 8:30 π. μ.

Ο Εσπερινός ………………………………..…………………………..……. 5:00 μ. μ.

Κυριακή 28 Μαρτίου. Β΄ Νηστειών, Γρηγορίου Παλαμά.
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία του Μεγ. Βασιλείου .………...... 7:15 - 10:00 π. μ.
Δευτέρα 29 Μαρτίου.
Το Μέγα Απόδειπνο ……...………………………...…………………….… 5:00 μ. μ.
Τρίτη 30 Μαρτίου.
Το Μέγα Απόδειπνο ……...…………………………………...………….… 5:00 μ. μ.
Τετάρτη 31 Μαρτίου.
Η Ενάτη Ώρα, ο Εσπερινός και η
Θ. Λειτουργία των Προηγιασμένων Τ. Δώρων ……...………...…...…….. 6:30 μ. μ.

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ