ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΩΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΑΓΙΟΥ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΟΥ 2020 - 2021

 ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ


Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου.
Αγ. Δέκα Μαρτύρων.
O Εσπερινός την Τρίτη εσπέρας……….…....................… 5:00 μ. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 4:00 – 5:30 μ. μ.)
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία …........................7:00 – 08:30 π. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 7:00 – 9:00 π. μ.)

Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου.
Παραμονή των Χριστουγέννων. Αγ. Ευγενίας.
O Εσπερινός την Τετάρτη εσπέρας ….……………………… 5:00 μ. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 4:00 – 5:30 μ. μ.)
Οι Μεγάλες Ώρες, ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής των Χριστουγέννων
και η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου …… 6:30 – 9:30 π. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 06:30 – 10:15 π. μ.)

Το απόγευμα δεν τελείται Εσπερινός.

Παρασκευή 25 Δεκεμβρίου.
Η Γέννησις του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού.
O Όρθρος και η Θεία Λειτουργία της Εορτής των Χριστουγέννων …….. 5:30 - 7:45 π. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 5:10 - 8:30 π. μ.)

Κυριακή 27 Δεκεμβρίου.
Μετά την Χριστού Γέννησιν. Στεφάνου του Αρχιδιακόνου.
O Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ……………………………….…….. 5:00 μ. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 4:00 – 5:30 μ. μ.)
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία .…………………….……….….. 7:00 – 9:30 π. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 07:00 – 10:00 π. μ.)


ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Παρασκευή 1 Ιανουαρίου.
Η Περιτομή του Ιησού Χριστού. Αγ. Βασιλείου.
Ο Εσπερινός την Πέμπτη εσπέρας …………………………. 5:00 μ. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 4:00 – 5:30 μ. μ.)
Ο Όρθρος, η Θ. Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και η
Δοξολογία για την έναρξη του νέου Έτους …..……... 7:00 - 9:30 π. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 7:00 – 10:15 π. μ.)

Κυριακή 3 Ιανουαρίου.
Πρό των Φώτων. Μαλαχίου του Προφήτου.
Εσπερινός το Σάββατο εσπέρας ………………………….… 5:00 μ. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 4:00 – 5:30 μ. μ.)
Ο Όρθρος και η Θ. Λειτουργία ………….....……... 7:00 – 09:30 π. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 7:00 – 10:00 π. μ.)

 

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ

Τρίτη 5 Ιανουαρίου.
Προεόρτια των Θεοφανείων.
Εσπερινός την Δευτέρα εσπέρας.....................................5:00 μ. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή 4:00 – 5:30 μ. μ.)
Οι Μεγάλες Ώρες, ο Μέγας Εσπερινός της Εορτής των Θεοφανείων,
η Θεία Λειτουργία του Μεγάλου Βασιλείου και ο Μεγάλος Αγιασμός
της παραμονής των Θεοφανείων ….…… ………… 06:30 - 9:30 π. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή και διάδοση Μ. Αγιασμού 06:30 – 10:00 π. μ.)
Το απόγευμα δεν τελείται Εσπερινός.

Τετάρτη 6 Ιανουαρίου.
Τα Άγια Θεοφάνεια.
Ο Όρθρος, η Θ. Λειτουργία της Εορτής των Θεοφανείων
και ο Μεγάλος Αγιασμός …………………………..….. 7:00 - 09:45 π. μ.
(Ο Ι. Ναός θα είναι ανοικτός για ατομική προσευχή και διάδοση Μ. Αγιασμού 07:00 – 10:30 π. μ.)

 

Footer


Δημιουργία ιστοτόπου ΑΔΑΜ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ